Čiker MTB Maraton 2012

Prvi "Čiker MTB maraton" je organizovan 2012. godine kao deo projekta prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore. Taj projekat je sadržao i druge elemente u vezi sa planinskim biciklizmom (trasiranje i obeležavanje lokalnih biciklistickih staza, MTB staza, izgradnja odmorišta itd), ali se maraton izdvajao po svojoj kompleksnosti, potrebnoj logistici, zahtevnosti i ambicioznosti, i kako je vreme pokazalo, nadrastao je sve druge elemente i postao glavni projekat MTB kluba "Čiker" iz Kraljeva.

Logistikom maratona, osmišljavanjem i realizacijom, prvenstveno se bavio MTB klub "Čiker", uz pomoc turističkih organizacija koje su pokrivale oblasti kroz koje je maraton prolazio, kao i malobrojnih sponzora za koje je ovakva manifestacija bila novost, kao i za sve nas.

Maraton je zamišljen kao kombinacija sportskog i turističkog potencijala, bez takmičarskih propozicija, uz dovoljno mogucnosti da se uživa i u samoj vožnji, a i u predelima kroz koje se prolazi tokom sedam dana koliko je 2012. godine trajao.

Na prvom "Čiker MTB maratonu" učestvovalo je oko 40 vozača i već tada je imao međunarodni karakter. Putanja kojom je voženo obuhvatala je sledeće gradove: Kraljevo, Ivanjica, Nova Varoš, Prijepolje i Pljevlja, a planine koje su bile na toj trasi su Čemerno, Mučanj, Zlatar, Kamena Gora i Jabuka.

Uspeh prvog maratona bio je snažan podsticaj za nastavljanje tog projekta uz ambicioznije zahteve, a iskustvo koje je sticano u hodu doprinelo je da se uvide realne potrebe i mogućnosti, isprave neke greške i usavrše stvari koje su se pokazale kao dobre.
Projekat u okviru kojeg je "Čiker MTB maraton" pokrenut, proglašen je za najbolji projekat prekogranicne saradnje u 2012. godini i finansiran je od strane EU.

Sponzori Maratona

Čiker MTB Maraton 2012