Propozicije za Maraton 2024

Cilj organizacije maratona je sportsko-turistički. Pored promovisanja turističkih i kulturnih potencijala zemlje, maraton promoviše biciklizam kao sport kojim se redukuje zagađenost vazduha i propagira zdrav način života. Svaki dan je pažljivo osmišljen u smislu zahtevnosti, sadržaja koji su zastupljeni, kilometraže, profila staze i drugih bitnih parametara. Svaki učesnik ima dovoljno vremena da u okviru projektovane staze vozi sopstvenim tempom, bez pritiska koji je prisutan na takmičenjima.

Prijavljivanje za ’’Čiker MTB Maraton 2024’’ vrši se preko sajta kluba. Kotizacija za ’’Čiker MTB Maraton 2024’’ iznosi 100€.
Kotizacija obuhvata:
-logisticku podrsku (usluge mehanicara, prevoz stvari, obelezavanje trase za maratonce, prvu pomoc),
-koktel vece uoci pocetka maratona,
-paket poklon,
-zavrsnu veceru.

Po završetku maratona, prevoz učesnika i opreme do Kraljeva obezbeđuje organizator. Cena prevoza učesnika, njihove opreme i bicikla, za one koji se prijave, plaća se 30e i plaća se istovremeno kada i kotizacija. Prijavljivanje za smeštaj na maratonu vršiće se naknadno, a datum početka će biti blagovremeno objavljen. Prijavljivanje za smeštaj vršiće se na dva načina:

1. Prijavljivanje uz korišćenje ’’Paketa Usluga’’ koje ukljucuje: -Kotizaciju,
-Smeštaj u objektima na bazi prenoćišta sa doručkom (svih devet noćenja 23.06- 01.07). Objekti najčesće poseduju dva ili tri ležaja. Smeštaj u objektima koji u većini poseduju bazen ili SPA-centar (uslugom je obuhvaćeno i korišćenje bazena, odnosno SPA-centra u objektima).

2. Prijavljivanje BEZ korišćenja ’’Paketa Usluga’’ podrazumeva plaćanje kotizacije uz mogućnost doplate pojedinačnih smeštaja, za svaki dan, u ponuđenim objektima (hotel, planinarski dom, privatni smeštaj itd), sa definisanim cenama prenoćišta.
Za prijavljivanje za smeštaj u Kraljevu, za datume 22.06 (dan pre starta maratona) i 02.07 (dan završetka maratona), potrebno je izvršiti rezervaciju izborom smeštaja u nekom od ponuđenih objekata, izborom ležaja u nekoj od ponuđenih soba. Smeštaj za pomenute datume u Kraljevu nije obuhvaćen cenom ’’paketa usluga’’.
Detaljnija objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem za smeštaj biće objavljena pre početka prijavljivanja za smeštaj.


Tekst izjave koji će učesnici potpisati prilikom evidentiranja prijavljenih učesnika u Kraljevu:

Povodom učešća na Čiker MTB maratonu 2024, koji se održava od 23.06.2024. do 02.07.2024, saglasan sam sa sledećom izjavom: “Upoznat sam sa propozicijama manifestacije, saobraćajnim propisima i načinom bezbedne upotrebe materijalnih i nematerijalnih sredstava i od strane organizatora manifestacije upozoren da ne učestvujem u maratonu, ili nekoj od predviđenih deonica, ukoliko nisam fizički i psihički spreman za učešće, odnosno da izaberem deonicu koja odgovara mojim trenutnim sposobnostima, te u tom smislu izjavljujem da sam fizički i psihički pripremljen za izabranu deonicu odnosno maraton i da u manifestaciji učestvujem na sopstvenu odgovornost. Takođe izjavljujem da organizator maratona neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju povrede, gubitka materijalnih dobara i/ili drugih materijalnih i nematerijalnih šteta (strah, bol itd) koji su nastupili kao posledica učešća u manifestaciji, te se u celosti odričem prava na potraživanje štete u navedenim slučajevima. Svojim prihvatanjem ove izjave potvrđujem i da prihvatam odgovornost za posledice izazvane svojim ponašanjem u smislu poštovanja odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i drugih zakonskih i podzakonskih propisa. Saglasan sam sa korišćenjem mog imena, slike i video zapisa itd za potrebe organizatora maratona na radiju, televiziji, elektronskim medijima, novinama, brošurama i sl. bez ikakve novčane ili druge nadoknade, te se u celosti odričem prava na potraživanje prema navedenom osnovu. “

Za maloletna lica ovu izjavu potpisuju roditelji ili staratelji.

Da bi prijava bila validna, neophodno je da učesnici popune sva polja tačnim podacima, da uplate na žiro-račun kluba obavezni-minimalni deo iznosa do 05.06.2024. Podaci nisu opciona već obavezna stavka, i nisu samo formalnost već stvarna potreba.

Obavezni-minimalni deo iznosa je 6000 din i dužni su da uplate učesnici kojima se prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije. Obavezni-minimalni deo iznosa je 50 eur i dužni su da uplate strani učesnici, tj. učesnici kojima se prebivalište NE nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Iz očiglednih razloga jasno je da za ovako zahtevan maraton mora da postoji odgovarajuća kondiciona priprema, uprkos tome što nije u pitanju takmičarska manifestacija. Takođe, tip i stanje bicikla su vrlo bitni za vožnju koja traje sedam dana po zahtevnim terenima. Učesnik je u obavezi da bicikl pripremi pre maratona i dovede ga u optimalno stanje, bez kvarova i istrošenih delova za koje se može pretpostaviti da će praviti problem u toku samog maratona. Ako bicikl ima nestandardne ili retke delove, učesnik treba da obezbedi rezervne. Za osnovne popravke na dnevnoj bazi organizator je obezbedio servisnu službu.

Način uplate će biti jasno opisan u postupku prijavljivanja na web lokacijama kluba Čiker. U slučaju da učesnik planira da vozi manje od 50% maratona (izraženo u broju dana), cena kotizacije može da bude umanjena. Procenat umanjenja zavisi od konkretne situacije, pa učesnik koji smatra da ima osnova za umanjenje treba da pošalje e-mail sa detaljima, a organizator će obavestiti učesnika o ishodu.

Sve informacije u vezi sa Čiker MTB maratonom biće blagovremeno objavljivane na sajtu, Facebook grupi, uključujući prijavnu formu, brošuru, trekove za GPS navigaciju, mogućnost nabavke namirnica u naseljime kroz koja se prolazi i druge stvari od značaja za učesnike.