Uputstvo za Maratonce

Poštovani učesnici „Čiker MTB maratona“, kako bi maraton prošao u što boljem redu i atmosferi, kao i da bi ostvario cilj, a to je druženje i uživanje u prirodnim lepotama krajeva kroz koje prolazi, neohodno je da se svi učesnici upoznaju sa hronologijom i nekim osnovnim pravilima:

HRONOLOGIJA (Maraton se hronološki može podeliti u nekoliko faza)

Prijave i rezervacije
Prijavljivanje učešća na maratonu na sajtu kluba kroz popunjavanje odgovarajuće forme.
Rezervacija smeštaja na sajtu kluba, sa izborom konkretnih objekata za koje su navedene cene, nakon čega će biti prikazan tačan iznos za uplatu.

Pre starta maratona
Dolazak učesnika u Kraljevo, prijavljivanje organizatoru, uplata eventualnih troškova koji nisu pokriveni ranije, preuzimanje brojeva za prtljag, majica i brošura i smeštaj. Učesnici koji su naveli veličinu majice preuzimaju ih odmah, a oni koji nisu preuzimaju majice naknadno u veličinama koje su na raspolaganju.
Označavanje prtljaga brojevima koje su učesnici dobili od organizatora. Svaki učesnik će dobiti po tri broja sa vezicama koje treba na pouzdan način da zakači na prtljag (oko ručke ili na drugo vidljivo mesto). Ako učesnik ima više od tru komada prtljaga, treba da međusobno veže dva ili više komada (npr. dve torbe i označi ih jednim brojem) da bi kompletan prtljag bio jasno označen. Od toga zavisi tačna dostava na odredište koje je učesnik odabrao prilikom rezervacije smeštaja.

U toku maratona
Jutarnji brifing (dogovor pre starta o deonici planiranoj za taj dan).
Vožnja (podeljena po etapama, sa pauzom za užinu)
Smeštaj učesnika po objektima prema listi rezervacija.

OSNOVNA PRAVILA
Neophodno je poštovanje satnice za svaku aktivnost (vreme polaska, vreme večere i doručka, dužina trajanja pauze, jutarnja dostava prtljaga u dogovoreno vreme za svaku od lokacija u gradu u kojem se noćilo itd)

Svakoga dana, pre starta, biće održan kratak sastanak na kome će organizatori upoznati maratonce sa osnovnim podacima o etapi predviđenoj za taj dan (o trasi, lokacijama odmorišta, karakterističnim lokacijama duž trase, interesantnim objektima itd.)

U toku etape, učesnici bi trebalo da nose ranac (ili bisage) sa kabanicom, osnovnim alatom (pumpa, rez. guma itd), i hranom za tu etapu.

Informacije u vezi sa Čiker MTB maratonom biće ažurirane i blagovremeno dostupne svim zainteresovanim pojedincima na sajtu kluba na adresi http://www.cikermtb.com

Ako zainteresovani imaju neko pitanje u vezi sa Čiker MTB maratonom, prvo treba da pogledaju materijal koji im već stoji na raspolaganju na web lokacijama kluba Čiker (tekstovi, fotografije, video zapisi, obrasci, formulari, brošure itd) i da tek, u slučaju da ne nađu odgovor na svoje pitanje, isti potraže e-mailom, telefonskim pozivom ili na neki drugi pogodan način.

Članovi organizacionog odbora će u toku Čiker MTB maratona biti vidljivo označeni i za pitanja i nejasnoće koje se pojave u toku samog maratona će samo oni biti nadležni. Ako bilo koji učesnik odluči da samostalno, ili po nagovoru neovlašćenog lica, odstupi od dogovorenih propozicija maratona (npr. vožnja putanjom koja nije deo projektovanog treka), čini to na sopstvenu odgovornost.

U toku celog maratona učesnici mogu očekivati da od članova organizacionog odbora dobiju sve vrste informacija koje su u vezi sa maratonom, da u slučaju ozbiljnijeg kvara na biciklu dobiju tehničku pomoć, kao i prvu pomoć u slučaju povrede učesnika.

Učesnici maratona su dužni da sami obavljaju poslove vezane za održavanje svog bicikla (podmazivanje, pumpanje guma i sl), kao i da, u toku vožnje, sa sobom nose set osnovnog alata, rezervnu unutrašnju gumu, kao i neophodnu opremu za potrebe promene vremenskih uslova.