Opšte Propozicije Maratona

Maraton nema takmičarski karakter.

Učesnici maratona sami obezbeđuju ishranu i opremu, a smeštaj se reguliše prijavljivanjem i uplatom pre maratona, na sajtu kluba.

Noćenja će se obavljati na lokacijama koje su definisane i obezbeđene od strane organizatora.

Učesnici su dužni da prilikom prijavljivanja na sajtu kluba pažljivo pročitaju uslove učešća, a dovršavanjem procesa prijavljivanja smatra se da su prihvatili definisana pravila ponašanja, kao i klauzulu da učestvuju na ličnu odgovornost tj. da se organizator oslobađa odgovornosti za bilo kakve nepredvidive okolnosti, eventualne povrede, odustajanja i sl.

Po završetku maratona, prevoz učesnika i opreme do Kraljeva obezbeđuje organizator

Za učešće na maratonu neophodno je da učesnik pravilno popuni prijavu, uplati kotizaciju i druge troškove (npr. smeštaj) koje označi prilikom prijavljivanja na sajtu kluba, da poseduje odgovarajuću fizičku spremu, bicikl odgovarajućeg stanja i kvaliteta, kao i neophodnu opremu i to: kacigu, rezervnu unutrašnju gumu, osnovni alat i pribor)

Organizator zadržava pravo da uskrati pravo učešća kandidatu za koga odgovorno lice utvrdi da ne poseduje bicikl odgovarajućeg stanja ili kvaliteta, kao i u slučaju da ne poseduje neophodnu opremu, ili iz drugih objektivnih razloga.

Kotizacija: 90€

Pre početka maratona organizator će podeliti učesnicima brošuru koja sadrži sve bitne podatke o trasi maratona.
Sponzori Maratona
Turističke organizacije