Informacije o Smeštaju 2022

Obaveštavaju se prijavljeni učesnici za ''Čiker mtb maratona 2022'' da će prijavljivanje za smeštaj početi 20.05.2022. godine i trajaće do 10.06.2022 .godine. O svim daljim informacijama, odlukama i eventualnim promenama, zainteresovani će biti obaveštavani putem sajta kluba, kao i putem Čiker-grupe na Facebook-u: https://www.facebook.com/groups/361161427234976

Prilikom popunjavanja prijave za smeštaj, učesnici treba da popune predviđene rubrike za svaki dan posebno, prema sopstvenoj želji. Nakon popunjavanja prijave biće im prikazan ukupan iznos sredstava (dinarskih i deviznih) koji treba da plate da bi mogli da koriste smeštaj koji su rezervisali.

Učesnici čije se mesto boravka nalazi u Srbiji, u obavezi su da iznos troškova izražen u dinarima, uplate na žiro račun kluba, u roku od 15 dana od dana popunjavanja prijave, a najkasnije do 10.06.2022. godine.

Organizator potvrđuje da je rezervacija izvršena slanjem potvrde o prijemu uplate, na e-mail adresu učesmika. Ukoliko učesnik ne izvrši uplatu predviđenih sredstava u roku, rezervacija će biti brisana.

Žiro račun kluba je:
325-9500600004269-47 VOJVOĐANSKA BANKA a.d. NOVI SAD
Filijala Kraljevo

Uplata deviznog dela troškova biće obavljena u Kraljevu 25.06.2022. prilikom evidentiranja prisutnih učesnika. Učesnici koji nemaju mesto boravka na teritoriji Srbije, kompletan iznos troškova za smeštaj će uplatiti u Kraljevu 25.06.2022. prilikom evidentiranja prisutnih učesnika.
Sponzori Maratona
Turističke organizacije